Uighur (in Arabic script) Index: ا

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[H] [؟] [آ] [ا] [ب] [ت] [ج] [خ] [د] [ر] [ز] [س] [ش] [ص] [ط] [غ] [ف] [ق] [ك] [ل] [م] [ن] [ه] [و] [ي] [پ] [ڄ] [ک]
[اجوق] [اجيلدى] [ارقادين] [ارکيز] [از] [ازغينهايکيلدى] [اكليل] [الا] [الانکغو] [الدى] [اليشتى] [او؟القى] [ايتك] [ايسيق] [ايسيقراق] [ايكينجى]
[t|n|l]اجوق
0053.2اجوق كون

[t|f|p|n|l]اجيلدى
0052.4اجيلدى

[t|f|p|n|l]ارقادين
0069.2ارقادين كلکان شمال

[t|f|p|n|l]ارکيز
0062.3ارکيز رمدان بولدى
0063.2ارکيز

[t|f|p|n|l]از
0033.4يولدوز از قالدى
0045.1جاقين از جاقنايدو

[t|f|p|n|l]ازغينهايکيلدى
0011.2توش ازغينهايکيلدى

[t|f|p|n|l]اكليل
0026.3اكليل يولدوز

[t|f|p|n|l]الا
0006.3شو الا

[t|f|p|n|l]الانکغو
0036.4بولوت الانکغو

[t|f|p|n|l]الدى
0038.3بولوت قوزى الدى

[t|f|p|n|l]اليشتى
0042.3جانک اليشتى

[t|f|p|n|l]او؟القى
0001.2خاننينک فوتوکن بهش قيسمى قوشقان خت مانجو سوزنينکايرى مجين ختى او؟القى دهبتهر

[t|f|p|n|l]ايتك
0048.2ايتك يامغور

[t|f|p|n|l]ايسيق
0068.1ايسيق شمال

[t|f|p|n|l]ايسيقراق
0067.4ايسيقراق شمال

[t|f|p]ايكينجى
0016.2آسماننينک قيسمي,ايكينجى