Manju Index: c

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[cakjakabi] [camda] [cashûn]
[t|n|l]cakjakabi
0062.4cakjakabi

[t|f|p|n|l]camda
0064.2camda

[t|f|p]cashûn
0069.2cashûn edun