Manju Index: š

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[šahûrun] [šangka] [šanyan] [šarhûmbi] [šasišame] [šaturnahabi] [šebnio] [šeo] [šilgiyan] [šor] [šošohon] [šun] [šurdejen] [šurga] [šurgambi] [šušu]
[t|n|l]šahûrun
0058.1šahûrun silenggi
0068.3šahûrun edun

[t|f|p|n|l]šangka
0012.3šun šangka

[t|f|p|n|l]šanyan
0021.4ten-i šanyan usiha
0057.4šanyan silenggi

[t|f|p|n|l]šarhûmbi
0060.3šarhûmbi

[t|f|p|n|l]šasišame
0071.1šasišame dambi

[t|f|p|n|l]šaturnahabi
0062.1šaturnahabi

[t|f|p|n|l]šebnio
0027.3šebnio

[t|f|p|n|l]šeo
0070.2šeo seme dambi

[t|f|p|n|l]šilgiyan
0025.3šilgiyan

[t|f|p|n|l]šor
0049.2šor seme agambi

[t|f|p|n|l]šošohon
0001.3abkai šošohon. emu hacin, nadan meyen.

[t|f|p|n|l]šun
0006.2šun
0009.2šun niyancame
0010.3šun tucike
0010.4šun mukdeke
0011.2šun kelfike
0011.3šun urhuhe
0011.4šun dabsiha
0012.1šun dosika
0012.2šun buncuhûn
0012.3šun šangka
0012.4šun kûwaraha
0013.1šun jembi

[t|f|p|n|l]šurdejen
0018.4abkai šurdejen usiha

[t|f|p|n|l]šurga
0072.2šurga

[t|f|p|n|l]šurgambi
0072.3šurgambi

[t|f|p]šušu
0021.1šušu sukdungga usiha