Manju Index: j

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[jabhû] [jai] [jakaraha] [jaksaka] [jaksan] [jaksangga] [jancuhûn] [jekse] [jelaha] [jembi] [jeten] [jingsitun] [jodorgan] [juru]
[t|n|l]jabhû
0028.4jabhû

[t|f|p|n|l]jai
0016.2abkai hacin, jai.

[t|f|p|n|l]jakaraha
0003.4alin jakaraha

[t|f|p|n|l]jaksaka
0037.3jaksaka

[t|f|p|n|l]jaksan
0037.2jaksan

[t|f|p|n|l]jaksangga
0034.4jaksangga ten
0035.1jaksangga gurung

[t|f|p|n|l]jancuhûn
0057.3jancuhûn silenggi

[t|f|p|n|l]jekse
0040.2tugi jekse

[t|f|p|n|l]jelaha
0052.1aga jelaha

[t|f|p|n|l]jembi
0013.1šun jembi
0016.1biya jembi

[t|f|p|n|l]jeten
0029.2jeten

[t|f|p|n|l]jingsitun
0027.4jingsitun

[t|f|p|n|l]jodorgan
0031.3jodorgan usiha

[t|f|p]juru
0017.4juru sirha