Manju Index: h

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[hacin] [hadaha] [hafuka] [haksaha] [halhûn] [halukan] [han] [hayaha] [helmen] [helmešembi] [hergen] [hetehe] [heyenehebi] [hinggeri] [hiterenehe] [hohonohobi] [holton] [honggonombi] [hontoho] [hoo] [huksidembi] [hungkereme] [hûjime] [hûngniyoolambi] [hûrgime] [hûwaliyasun] [hûwanggar] [hûwaraha]
[t|n|l]hacin
0001.2han-i araha sunja hacin-i hergen kamciha manju gisun-i buleku bithe, ujui debtelin
0001.3abkai šošohon. emu hacin, nadan meyen.
0001.4abkai hacin, uju.
0016.2abkai hacin, jai.
0029.3abkai hacin, ilaci.
0035.4abkai hacin, duici.
0045.4abkai hacin, sunjaci.
0056.1abkai hacin, ningguci.
0063.3abkai hacin, nadaci.

[t|f|p|n|l]hadaha
0016.4hadaha usiha

[t|f|p|n|l]hafuka
0051.3aga hafuka

[t|f|p|n|l]haksaha
0039.2tugi haksaha

[t|f|p|n|l]halhûn
0067.4halhûn edun

[t|f|p|n|l]halukan
0068.1halukan edun

[t|f|p|n|l]han
0001.2han-i araha sunja hacin-i hergen kamciha manju gisun-i buleku bithe, ujui debtelin
0017.2han usiha

[t|f|p|n|l]hayaha
0030.4hayaha meiihe usiha

[t|f|p|n|l]helmen
0010.1helmen

[t|f|p|n|l]helmešembi
0008.2helmešembi

[t|f|p|n|l]hergen
0001.2han-i araha sunja hacin-i hergen kamciha manju gisun-i buleku bithe, ujui debtelin

[t|f|p|n|l]hetehe
0040.4tugi hetehe
0042.2talman hetehe

[t|f|p|n|l]heyenehebi
0037.1abka heyenehebi

[t|f|p|n|l]hinggeri
0025.1hinggeri

[t|f|p|n|l]hiterenehe
0039.3tugi hiterenehe

[t|f|p|n|l]hohonohobi
0061.4hohonohobi

[t|f|p|n|l]holton
0034.2holton tuheke

[t|f|p|n|l]honggonombi
0049.3honggonombi

[t|f|p|n|l]hontoho
0014.3wesihun-i hontoho
0014.4wasihûn-i hontoho

[t|f|p|n|l]hoo
0070.3hoo seme dambi

[t|f|p|n|l]huksidembi
0048.2huksidembi

[t|f|p|n|l]hungkereme
0050.1hungkereme agambi

[t|f|p|n|l]hûjime
0071.3hûjime dambi

[t|f|p|n|l]hûngniyoolambi
0048.3hûngniyoolambi

[t|f|p|n|l]hûrgime
0071.2hûrgime dambi

[t|f|p|n|l]hûwaliyasun
0067.3hûwaliyasun edun

[t|f|p|n|l]hûwanggar
0049.4hûwanggar seme agambi

[t|f|p]hûwaraha
0015.4biya hûwaraha