Manju Index: n

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[nadaci] [nadan] [naiihû] [nakaha] [neiigen] [neore] [nesuken] [nimaha] [nimanggi] [nimarambi] [nimašan] [ningguci] [niohan] [niohon] [nioron] [nirehe] [niyalma] [niyancame] [niyangniya]
[t|n|l]nadaci
0063.3abkai hacin, nadaci.

[t|f|p|n|l]nadan
0001.3abkai šošohon. emu hacin, nadan meyen.
0018.2nadan usiha

[t|f|p|n|l]naiihû
0018.3naiihû

[t|f|p|n|l]nakaha
0073.3edun nakaha

[t|f|p|n|l]neiigen
0036.3tugi neiigen

[t|f|p|n|l]neore
0039.1neore tugi

[t|f|p|n|l]nesuken
0073.1edun nesuken oho

[t|f|p|n|l]nimaha
0032.1nimaha usiha

[t|f|p|n|l]nimanggi
0058.4nimanggi
0060.1mere nimanggi
0060.4nimanggi kiyalmambi
0063.1nimanggi wengke

[t|f|p|n|l]nimarambi
0059.1nimarambi
0059.4sor sar seme nimarambi

[t|f|p|n|l]nimašan
0063.2nimašan muke

[t|f|p|n|l]ningguci
0056.1abkai hacin, ningguci.

[t|f|p|n|l]niohan
0024.3niohan

[t|f|p|n|l]niohon
0002.3niohon abka

[t|f|p|n|l]nioron
0054.1nioron
0054.2nioron gocika
0054.3nioron burubuha
0054.4nioron samsiha

[t|f|p|n|l]nirehe
0024.4nirehe

[t|f|p|n|l]niyalma
0031.1niyalma usiha

[t|f|p|n|l]niyancame
0009.2šun niyancame

[t|f|p]niyangniya
0053.3niyangniya tucike
0053.4niyangniya oho