Tibetan in Manju Transliteration Index: r

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[*] [?] [[] [b] [c] [d] [g] [k] [l] [m] [n] [p] [r] [s] [t] [y] [z]
[rd'a] [rdul] [rdzi] [rengs] [rg'ed] [rgyal] [rgyu] [ring] [ris] [rlan] [rlangs] [rlung] [rna] [rng'a] [rng'ul] [rtsuwal] [rub] [ruk]
[t|n|l]rd'a
0018.4sg'ar ma s'ing rd'a
0039.3sp'rin rd'a mik

[t|f|p|n|l]rdul
0072.4rdul tshub langs

[t|f|p|n|l]rdzi
0069.1rdzi gyen
0069.2rdzi tur

[t|f|p|n|l]rengs
0003.2sg'ya rengs
0003.3sg'ya rengs s'ar
0003.4to rengs
0004.1sng'o rengs

[t|f|p|n|l]rg'ed
0018.3rg'ed *agyok

[t|f|p|n|l]rgyal
0001.1rgyal p'os mdzad p'a*?i sg'ad lng'a s'an sbyar gyi ?*u*?i sg'ad gsal ba*?i me long bam p'o dang p'o
0017.2rgyal sg'ar
0028.1rgyal

[t|f|p|n|l]rgyu
0039.1sp'rin rgyu ba
0064.1?*i rgyu

[t|f|p|n|l]ring
0021.3mjyuk ring

[t|f|p|n|l]ris
0022.4sa ris

[t|f|p|n|l]rlan
0050.4ciyar g'yis rlan

[t|f|p|n|l]rlangs
0063.4dbuks rlangs

[t|f|p|n|l]rlung
0065.4rlung
0067.1rlung gyos
0067.2rlung gyuk
0067.3rlung *ajiyam p'o
0067.4rlung tsha ba
0068.1rlung dro ba
0068.4rlung bsil
0069.3*ak'yil rlung
0069.4rlung p'o
0070.1rlung sil bu
0070.2rlung sir bu
0070.3rlung *aur
0070.4rlung tshan langs
0071.1gzhoks rlung
0071.2rlung *ak'ruks p'a
0071.3rlung gi *aur sgra
0071.4rlung gis *ak'ak p'a
0073.1rlung *ajam
0073.3rlung zhi

[t|f|p|n|l]rna
0064.3kuk rna
0064.4kuk rna *ak'riks

[t|f|p|n|l]rng'a
0031.2rng'a sg'ar

[t|f|p|n|l]rng'ul
0010.2niyi rng'ul

[t|f|p|n|l]rtsuwal
0061.2rtsuwal ka ba ciyaks

[t|f|p|n|l]rub
0005.3mun rub

[t|f|p]ruk
0005.1sa ruk