Tibetan in Manju Transcription Index: c

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[*] [?] [[] [a] [b] [c] [d] [g] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [t] [u] [w] [y] [z]
[cak] [cakba] [cakdung] [cakto] [calba] [car] [carbo] [carbut] [cardang] [carduk] [cargi] [cars'ot] [cat] [catde] [cet] [cil] [cilba] [cim] [ciwa] [cu] [cudot] [cugur] [cuk] [cum] [cumat] [cumdot] [cur] [cyik] [cyikba] [cyukba]
[t|n|l]cak
0056.4dzilba cak
0062.1kas'un cak
0062.3jitji kas'un cak
0065.2bamo cak

[t|f|p|n|l]cakba
0063.2cakba s'u

[t|f|p|n|l]cakdung
0061.3cakdung

[t|f|p|n|l]cakto
0061.4cakto

[t|f|p|n|l]calba
0045.1lok calba

[t|f|p|n|l]car
0046.1car
0046.2car bab
0046.4barang car
0047.2car tik
0048.2j'ak car
0048.3car sim bu
0048.4car pran
0049.1car sim bu
0049.2car lung lung bab
0049.4car s'ar bab
0051.4car sim
0052.1car tinba

[t|f|p|n|l]carbo
0050.2carbo

[t|f|p|n|l]carbut
0051.1carbut

[t|f|p|n|l]cardang
0052.3cardang

[t|f|p|n|l]carduk
0050.1carduk

[t|f|p|n|l]cargi
0050.4cargi lan

[t|f|p|n|l]cars'ot
0050.3cars'ot

[t|f|p|n|l]cat
0048.1bab cat yet

[t|f|p|n|l]catde
0040.3birin catde songwa

[t|f|p|n|l]cet
0011.2niyi cet

[t|f|p|n|l]cil
0069.3cil lung

[t|f|p|n|l]cilba
0030.4g'arma cilba

[t|f|p|n|l]cim
0012.4nima cim
0015.4dawa cim
0035.1danbei cim
0035.2cim

[t|f|p|n|l]ciwa
0040.4birin ciwa

[t|f|p|n|l]cu
0028.3cu
0049.3cu bur

[t|f|p|n|l]cudot
0024.1cudot

[t|f|p|n|l]cugur
0046.3cugur

[t|f|p|n|l]cuk
0045.2lokshak cuk
0045.3lokmar cuk

[t|f|p|n|l]cum
0025.4cum mat

[t|f|p|n|l]cumat
0024.2cumat

[t|f|p|n|l]cumdot
0025.3cumdot

[t|f|p|n|l]cur
0039.4birin cur

[t|f|p|n|l]cyik
0041.4mukba cyik
0064.4kuk na cyik

[t|f|p|n|l]cyikba
0038.1cyikba

[t|f|p]cyukba
0071.2lung cyukba