Tibetan in Manju Transcription Index: j

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[*] [?] [[] [a] [b] [c] [d] [g] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [t] [u] [w] [y] [z]
[j'ak] [j'akbo] [j'il] [j'o] [ja*?] [jabun] [jal] [jalai] [jalak] [jalg'ar] [jam] [jang] [jangsil] [jar] [jareng] [jat] [jei] [ji] [jik] [jitji] [jiyambo] [jiyan] [jiyebab] [jiyok] [jiyu] [jok] [ju] [jukba] [jukring] [jutmar]
[t|n|l]j'ak
0048.2j'ak car

[t|f|p|n|l]j'akbo
0043.4burukja j'akbo

[t|f|p|n|l]j'il
0057.2dzilba j'il

[t|f|p|n|l]j'o
0009.2nima j'o
0010.4ni j'o

[t|f|p|n|l]ja*?
0054.1ja*? tshon
0054.2ja*? tshon s'ar
0054.3ja*? nok
0054.4ja*? yal

[t|f|p|n|l]jabun
0064.2jabun

[t|f|p|n|l]jal
0001.1jal bo dzat ba*?i g'at a s'an jar ji ?*u*?i g'at sal ba*?i me long bam bo dang bo
0028.1jal

[t|f|p|n|l]jalai
0030.3jalai g'arma

[t|f|p|n|l]jalak
0015.3jalak

[t|f|p|n|l]jalg'ar
0017.2jalg'ar

[t|f|p|n|l]jam
0073.1lung jam
0073.2kat jam

[t|f|p|n|l]jang
0065.1jang at tum
0068.3jang at

[t|f|p|n|l]jangsil
0058.1jangsil

[t|f|p|n|l]jar
0001.1jal bo dzat ba*?i g'at a s'an jar ji ?*u*?i g'at sal ba*?i me long bam bo dang bo

[t|f|p|n|l]jareng
0003.2jareng
0003.3jareng s'ar

[t|f|p|n|l]jat
0014.3yar oi jat
0014.4mar oi jat

[t|f|p|n|l]jei
0036.2birin jei

[t|f|p|n|l]ji
0001.1jal bo dzat ba*?i g'at a s'an jar ji ?*u*?i g'at sal ba*?i me long bam bo dang bo

[t|f|p|n|l]jik
0001.3namkai de g'or jik la, tshan ba dun,
0037.4birin jik

[t|f|p|n|l]jitji
0062.2jitji kas'un
0062.3jitji kas'un cak

[t|f|p|n|l]jiyambo
0067.3lung jiyambo

[t|f|p|n|l]jiyan
0038.4birin dang jiyan

[t|f|p|n|l]jiyebab
0044.1jiyebab

[t|f|p|n|l]jiyok
0018.3g'et jiyok

[t|f|p|n|l]jiyu
0044.4lok jiyu wa

[t|f|p|n|l]jok
0043.1burukja jok

[t|f|p|n|l]ju
0039.1birin ju wa

[t|f|p|n|l]jukba
0056.1nam g'or, jukba,

[t|f|p|n|l]jukring
0021.3jukring

[t|f|p]jutmar
0043.3burukja jutmar dir