Tibetan in Manju Transcription Index: s

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[*] [?] [[] [a] [b] [c] [d] [g] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [t] [u] [w] [y] [z]
[s'an] [s'ar] [s'iba] [s'ingda] [s'olg'ar] [s'u] [s'un] [s'ur] [sa] [sabang] [sacak] [sag'a] [sal] [sama] [sari] [saruk] [sat] [satlung] [seng] [serbal] [serwa] [serwei] [shak] [sil] [silj'ib] [sim] [sin] [sir] [sirpur] [songwa] [sorot] [sumba]
[t|n|l]s'an
0001.1jal bo dzat ba*?i g'at a s'an jar ji ?*u*?i g'at sal ba*?i me long bam bo dang bo

[t|f|p|n|l]s'ar
0003.3jareng s'ar
0006.4ot s'ar
0010.3nima s'ar
0049.4car s'ar bab
0054.2ja*? tshon s'ar

[t|f|p|n|l]s'iba
0035.4nam g'or, s'iba,

[t|f|p|n|l]s'ingda
0018.4g'arma s'ingda

[t|f|p|n|l]s'olg'ar
0021.1s'olg'ar

[t|f|p|n|l]s'u
0063.1kawa s'u
0063.2cakba s'u

[t|f|p|n|l]s'un
0024.4yi s'un

[t|f|p|n|l]s'ur
0038.2birin s'ur

[t|f|p|n|l]sa
0072.1sa tshub lang

[t|f|p|n|l]sabang
0051.2sabang

[t|f|p|n|l]sacak
0062.4sacak

[t|f|p|n|l]sag'a
0023.1sag'a

[t|f|p|n|l]sal
0001.1jal bo dzat ba*?i g'at a s'an jar ji ?*u*?i g'at sal ba*?i me long bam bo dang bo
0013.4dawa sal
0053.4nimdang sal

[t|f|p|n|l]sama
0051.3sama buporot

[t|f|p|n|l]sari
0022.4sari

[t|f|p|n|l]saruk
0005.1saruk

[t|f|p|n|l]sat
0058.2sat

[t|f|p|n|l]satlung
0058.3satlung

[t|f|p|n|l]seng
0033.3g'arma seng

[t|f|p|n|l]serbal
0032.2serbal g'arma

[t|f|p|n|l]serwa
0055.1serwa
0055.2serwa bab

[t|f|p|n|l]serwei
0055.3serwei dung
0055.4serwei madung

[t|f|p|n|l]shak
0035.3shak

[t|f|p|n|l]sil
0070.1lung sil bu

[t|f|p|n|l]silj'ib
0009.3silj'ib

[t|f|p|n|l]sim
0047.4sim sim bab
0048.3car sim bu
0049.1car sim bu
0051.4car sim

[t|f|p|n|l]sin
0004.4namlang sin

[t|f|p|n|l]sir
0047.3sir sir bab
0070.2lung sir bu

[t|f|p|n|l]sirpur
0017.1sirpur

[t|f|p|n|l]songwa
0040.3birin catde songwa

[t|f|p|n|l]sorot
0005.2sorot

[t|f|p]sumba
0029.3nam g'or, sumba