Uighur in Manju Transcription Index: l

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[`] [a] [b] [c] [d] [e] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[lab] [ladi] [lagan] [lašidi] [layidu] [lik] [lug]
[t|n|l]lab
0048.4sapaku lab yagdu
0059.2lab lab kar
0059.3lab lab yagdu

[t|f|p|n|l]ladi
0041.2tuman ladi

[t|f|p|n|l]lagan
0072.4šamalda iga lagan tupa

[t|f|p|n|l]lašidi
0062.1kar keyimag lašidi

[t|f|p|n|l]layidu
0043.1guldur layidu
0043.2berke guldur layidu
0043.3udzulmai guldur layidu
0043.4katig guldur layidu
0057.1šabnam yel tir layidu
0067.2šamal layidu

[t|f|p|n|l]lik
0035.1kayidzil lik orda
0037.3šapag lik bulud
0039.3badar lik bulud
0046.3guwag lik yamgur

[t|f|p]lug
0007.1yarug lug tu`sidi
0032.4kûirug lug yuldus
0048.3kun lug yamgur yagdu