Uighur in Manju Transcription Index: t

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[`] [a] [b] [c] [d] [e] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[tabrayidu] [tadlig] [tagasi] [tagši] [tamci] [tamišadu] [tang] [taradi] [taradzu] [tarakdi] [tarayidu] [tarpa] [taši] [ti`si] [tir] [togadi] [toglug] [togtab] [togtadi] [toli] [tortonji] [tu`sadurgan] [tu`si] [tu`sidi] [tu`siken] [tu`sturgan] [tubangki] [tuddi] [tukuši] [tula] [tulon] [tuman] [tupa] [tuparag] [turagan] [turdi] [turdugan] [turi] [turub] [tusdi] [tušadu] [tušidi] [tutug] [tutugrag] [tutuladu] [tyaka]
[t|n|l]tabrayidu
0057.2šabnam tabrayidu

[t|f|p|n|l]tadlig
0057.3tadlig šabnam

[t|f|p|n|l]tagasi
0008.3abtab ning tagasi

[t|f|p|n|l]tagši
0036.3bulud tagši

[t|f|p|n|l]tamci
0047.1tamci

[t|f|p|n|l]tamišadu
0047.2tamišadu

[t|f|p|n|l]tang
0004.4tang ati

[t|f|p|n|l]taradi
0040.4bulud taradi

[t|f|p|n|l]taradzu
0029.4taradzu yuldus

[t|f|p|n|l]tarakdi
0054.4kûsi kûdza tarakdi

[t|f|p|n|l]tarayidu
0034.1yuldus tarayidu

[t|f|p|n|l]tarpa
0024.3tarpa yuldus

[t|f|p|n|l]taši
0032.2taši paka yuldus

[t|f|p|n|l]ti`si
0011.2ti`si is ana igildi

[t|f|p|n|l]tir
0057.1šabnam yel tir layidu

[t|f|p|n|l]togadi
0014.2a i togadi

[t|f|p|n|l]toglug
0072.1toglug šamal

[t|f|p|n|l]togtab
0048.1togtab togtab yagdu
0070.4togtab togtab kiyalagan šamal

[t|f|p|n|l]togtadi
0052.1yamgur adz ana togtadi
0052.3yamgur togtadi
0056.4šabnam togtadi
0073.3šamal togtadi

[t|f|p|n|l]toli
0055.1toli
0055.2toli yagdi
0055.3toli sokadi
0055.4toli sog madi

[t|f|p|n|l]tortonji
0035.4asman ning keyismi, tortonji

[t|f|p|n|l]tu`sadurgan
0009.1abtab tu`sadurgan

[t|f|p|n|l]tu`si
0008.1`so ala tu`si buldi
0011.1geng tu`si

[t|f|p|n|l]tu`sidi
0006.4`so ala tu`sidi
0007.1yarug lug tu`sidi

[t|f|p|n|l]tu`siken
0007.4abtab tu`siken

[t|f|p|n|l]tu`sturgan
0007.3abtab tu`sturgan

[t|f|p|n|l]tubangki
0014.4tubangki yarimi

[t|f|p|n|l]tuddi
0061.3šuše mudz tuddi

[t|f|p|n|l]tukuši
0031.3tukuši han yuldus

[t|f|p|n|l]tula
0009.4tula saya

[t|f|p|n|l]tulon
0015.1a i tulon buldi

[t|f|p|n|l]tuman
0041.1tuman
0041.2tuman ladi
0041.3tuman kûta rildi
0041.4tuman oltordi
0042.1pahat tuman tušidi
0042.2tuman kutariladi

[t|f|p|n|l]tupa
0072.4šamalda iga lagan tupa

[t|f|p|n|l]tuparag
0020.1tuparag yuldus

[t|f|p|n|l]turagan
0071.4turagan šamal

[t|f|p|n|l]turdi
0073.2šamal turdi

[t|f|p|n|l]turdugan
0052.2turdugan yamgur

[t|f|p|n|l]turi
0065.3or mocug ning turi

[t|f|p|n|l]turub
0060.3turub kar yagdu

[t|f|p|n|l]tusdi
0015.3a i bulud tusdi

[t|f|p|n|l]tušadu
0044.1ceken tušadu

[t|f|p|n|l]tušidi
0034.2yuldus tušidi
0042.1pahat tuman tušidi
0056.3šabnam tušidi
0058.3keyirao tušidi
0061.4šuše mudz tušidi

[t|f|p|n|l]tutug
0037.4tutug
0053.1tutug kun

[t|f|p|n|l]tutugrag
0014.1a i tutugrag

[t|f|p|n|l]tutuladu
0038.1tutuladu

[t|f|p]tyaka
0018.3yeddi tyaka asman ning