Uighur in Manju Transcription Index: b

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[`] [a] [b] [c] [d] [e] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[badar] [balda] [balig] [baliyag] [baši] [baten] [berke] [bila] [bir] [birsat] [biyešenji] [biyeši] [buldi] [buliyak] [bulud] [bulundi] [buran]
[t|n|l]badar
0039.3badar lik bulud

[t|f|p|n|l]balda
0027.3balda yuldus

[t|f|p|n|l]balig
0032.1balig yuldus

[t|f|p|n|l]baliyag
0028.1baliyag yuldus

[t|f|p|n|l]baši
0001.4asman ning wa kasya, baši

[t|f|p|n|l]baten
0022.4baten yuldus

[t|f|p|n|l]berke
0043.2berke guldur layidu

[t|f|p|n|l]bila
0065.2hur bila mudziladi

[t|f|p|n|l]bir
0001.3asman ning ser jama i, bir keyiѕmi yeti buliyak

[t|f|p|n|l]birsat
0068.2birsat šamal

[t|f|p|n|l]biyešenji
0045.4asman ning keyismi, biyešenji

[t|f|p|n|l]biyeši
0001.2han ning putug'en biyeši keyismi k'usikan hat manju sodz ning ayiri mecin hati awalkei dabtar

[t|f|p|n|l]buldi
0005.2keci buldi
0005.3karanggo buldi
0008.1`so ala tu`si buldi
0011.3payisen buldi
0011.4digara buldi
0015.1a i tulon buldi
0040.1bulud yumlag buldi
0062.3argidz ramdan buldi
0064.4manan buldi
0067.1šamal buldi
0072.3šuburgan buldi
0073.1šamal pas buldi

[t|f|p|n|l]buliyak
0001.3asman ning ser jama i, bir keyiѕmi yeti buliyak

[t|f|p|n|l]bulud
0015.3a i bulud tusdi
0036.1bulud
0036.2bulud cikadu
0036.3bulud tagši
0036.4bulud alango
0037.1hagûwada parca parca bulud
0037.3šapag lik bulud
0038.2bulud ning šajipasi
0038.3bulud kûdzi aldi
0038.4k^ar rang bulud
0039.1udora bulud
0039.2bulud kayidzardi
0039.3badar lik bulud
0039.4bulud udzulmai kiyaladu
0040.1bulud yumlag buldi
0040.2bulud ulašimadi
0040.3bulud šalang
0040.4bulud taradi
0053.4bulud bulundi

[t|f|p|n|l]bulundi

[t|f|p]buran
0069.4buran
0070.3kara buran