Uighur (romanized) Index: č

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[čab] [čaf] [čang] [čaqil] [čaqiladu] [čaqilaydu] [čaqilġan] [čaqin] [čaqiši] [čaqnaydu] [či] [čing] [čiqadu] [čiqdi] [čiqti] [čolpan] [čoruladuġan]
[t|n|l]čab
0050.4čab qudab yàġadu

[t|f|p|n|l]čaf
0051.1čaf qudab yàġadu

[t|f|p|n|l]čang
0042.3čang ališti

[t|f|p|n|l]čaqil
0044.2čaqil ġan

[t|f|p|n|l]čaqiladu
0045.2üzülmay ot čaqiladu

[t|f|p|n|l]čaqilaydu
0044.3ot čaqilaydu

[t|f|p|n|l]čaqilġan
0044.4čaqilġan farqi raydu

[t|f|p|n|l]čaqin
0044.1čaqin tüšädu
0045.1čaqin az čaqnaydu

[t|f|p|n|l]čaqiši
0045.3šib-nem-ning čaqiši

[t|f|p|n|l]čaqnaydu
0045.1čaqin az čaqnaydu

[t|f|p|n|l]či
0005.4saman-či yoli
0047.1tam-či

[t|f|p|n|l]čing
0011.1čing tüš

[t|f|p|n|l]čiqadu
0036.2bulut čiqadu

[t|f|p|n|l]čiqdi
0010.3kün čiqdi

[t|f|p|n|l]čiqti
0054.2qoš qozä čiqti

[t|f|p|n|l]čolpan
0022.1čolpan

[t|f|p]čoruladuġan
0018.4āsman-ning čoruladuġan yulduz