Uighur (romanized) Index: b

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[baliq] [baši] [baţan] [bäš] [beder] [beldä] [berk] [bešinji] [bilä] [bir] [boladu] [boldi] [boran] [böläk] [bölündi] [bulut] [buran] [bìrśat]
[t|n|l]baliq
0028.1baliq yulduz
0032.1baliq yulduz

[t|f|p|n|l]baši
0001.4āsman-ning wa qasi, baši

[t|f|p|n|l]baţan
0022.4baţan yulduz

[t|f|p|n|l]bäš
0001.2han-ning fütüg`än bäš qismi qošqan hàt manju söz-ning iri mečin hàti aw2alqi däbtär

[t|f|p|n|l]beder
0039.3beder lik bulut

[t|f|p|n|l]beldä
0027.3beldä yulduz

[t|f|p|n|l]berk
0043.2berk güldür laydu

[t|f|p|n|l]bešinji
0045.4āsman-ning qismi, bešinji

[t|f|p|n|l]bilä
0065.2ĥor bilä muzladi

[t|f|p|n|l]bir
0001.3āsman-ning ser jàm’i bir qismi yeti böläk

[t|f|p|n|l]boladu
0072.3šuburġan boladu

[t|f|p|n|l]boldi
0005.2keč boldi
0005.3karangġu boldi
0008.1šu’alä tüši boldi
0011.3pišin boldi
0011.4digär boldi
0015.1āy tolon boldi
0040.1bulut yumlaq boldi
0062.3argiz ràm-dan boldi
0064.4manan boldi
0067.1šemal boldi
0073.1šemal pas boldi

[t|f|p|n|l]boran
0069.4boran

[t|f|p|n|l]böläk
0001.3āsman-ning ser jàm’i bir qismi yeti böläk

[t|f|p|n|l]bölündi
0053.4bulut bölündi

[t|f|p|n|l]bulut
0015.3āy bulut tosti
0036.1bulut
0036.2bulut čiqadu
0036.3bulut tekši
0036.4bulut alangġu
0037.1ħewada parča parča bulut
0037.3šepeq lik bulut
0038.2bulut-ning šarqasi
0038.3bulut qozi aldi
0038.4ħer rang bulut
0039.1otura bulut
0039.2bulut kìzardi
0039.3beder lik bulut
0039.4bulut üz`ülmay keladu
0040.1bulut yumlaq boldi
0040.2bulut ulaš-madi
0040.3bulut šalang
0040.4bulut taradi
0053.4bulut bölündi

[t|f|p|n|l]buran
0070.3qàra buran

[t|f|p]bìrśat
0068.2bìrśat šemal