Uighur (romanized) Index: r

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[rab] [rag] [rang] [raq] [raydu] [ràm] [reśa] [rildi] [rizä] [rošen] [ruġ]
[t|n|l]rab
0047.3šarqi-rab yàġadu

[t|f|p|n|l]rag
0068.3soq-rag šemal

[t|f|p|n|l]rang
0038.4ħer rang bulut

[t|f|p|n|l]raq
0009.2kün isiq raq
0067.4isiq-raq šemal
0070.2pes-raq šemal

[t|f|p|n|l]raydu
0033.1yulduz parqi-raydu
0044.4čaqilġan farqi raydu

[t|f|p|n|l]ràm
0062.3argiz ràm-dan boldi

[t|f|p|n|l]reśa
0029.2reśa yulduz

[t|f|p|n|l]rildi
0041.3tuman kötä rildi

[t|f|p|n|l]rizä
0010.2rizä

[t|f|p|n|l]rošen
0034.4rošen yulduz

[t|f|p]ruġ
0032.4quy-ruġ luq yulduz