Uighur (romanized) Index: t

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[tab] [taġäsi] [tam] [tami] [tang] [taradi] [taraydu] [tarazu] [tarqadi] [taš] [tatliq] [tebraydu] [tekši] [terazu] [ti] [tiken] [tir] [toġdi] [tohatadi] [toli] [tolon] [toqtab] [toqtadi] [toquš] [tori] [tosti] [törtünji] [tuġ] [tula] [tuman] [tupa] [tupraq] [turaduġan] [turdi] [turġan] [turub] [tušti] [tutti] [tutuġraq] [tutuladu] [tutuq] [tübänki] [tüš] [tüšädu] [tüšädurġan] [tüšdi] [tüšdürġan] [tüši] [tüšken] [tüšti]
[t|n|l]tab
0046.4tab-liq yamġur

[t|f|p|n|l]taġäsi
0008.3āftab-ning taġäsi

[t|f|p|n|l]tam
0047.1tam-či

[t|f|p|n|l]tami
0047.2tami-šadu

[t|f|p|n|l]tang
0004.4tang āti

[t|f|p|n|l]taradi
0040.4bulut taradi

[t|f|p|n|l]taraydu
0034.1yulduz taraydu

[t|f|p|n|l]tarazu
0017.4tarazu yulduz

[t|f|p|n|l]tarqadi
0054.4qoš qozä tarqadi

[t|f|p|n|l]taš
0032.2taš peqa yulduz

[t|f|p|n|l]tatliq
0057.3tatliq šib-nem

[t|f|p|n|l]tebraydu
0057.2šib-nem tebraydu

[t|f|p|n|l]tekši
0036.3bulut tekši

[t|f|p|n|l]terazu
0029.4terazu yulduz

[t|f|p|n|l]ti
0051.2yamġur yatiš-ti
0051.3yamġur öt-ti
0066.4šemal qob-ti

[t|f|p|n|l]tiken
0018.3yeti tiken

[t|f|p|n|l]tir
0057.1šib-nem yàl-tir-laydu

[t|f|p|n|l]toġdi
0014.2āy toġdi

[t|f|p|n|l]tohatadi
0052.3yamġur tohatadi

[t|f|p|n|l]toli
0055.1toli
0055.2toli yaġdi
0055.3toli soqadi
0055.4toli soqmadi

[t|f|p|n|l]tolon
0015.1āy tolon boldi

[t|f|p|n|l]toqtab
0048.1toqtab toqtab yàġadu
0070.4toqtab toqtab kelgan šemal

[t|f|p|n|l]toqtadi
0052.1yamġur āzġana toqtadi
0056.4šib-nem toqtadi
0073.3šemal toqtadi

[t|f|p|n|l]toquš
0031.3toquš-qan yulduz

[t|f|p|n|l]tori
0065.3örmüčuk-ning tori

[t|f|p|n|l]tosti
0015.3āy bulut tosti

[t|f|p|n|l]törtünji
0035.4āsman-ning qismi, törtünji

[t|f|p|n|l]tuġ
0072.1tuġ-luq šemal

[t|f|p|n|l]tula
0009.4tula sayä

[t|f|p|n|l]tuman
0041.1tuman
0041.2tuman ladi
0041.3tuman kötä rildi
0041.4tuman olturdi
0042.1paħàt tuman tüšdi
0042.2tuman kütärildi

[t|f|p|n|l]tupa
0072.4šemal dayga laġan tupa

[t|f|p|n|l]tupraq
0020.1tupraq yulduz

[t|f|p|n|l]turaduġan
0052.2turaduġan yamġur

[t|f|p|n|l]turdi
0073.2šemal turdi

[t|f|p|n|l]turġan
0071.4turġan šemal

[t|f|p|n|l]turub
0060.3turub qar yàġadu

[t|f|p|n|l]tušti
0058.3qiraw tušti

[t|f|p|n|l]tutti
0061.3šuše muz tutti

[t|f|p|n|l]tutuġraq
0014.1āy tutuġraq

[t|f|p|n|l]tutuladu
0038.1tutuladu

[t|f|p|n|l]tutuq
0037.4tutuq
0053.1tutuq kün

[t|f|p|n|l]tübänki
0014.4tübänki yarimi

[t|f|p|n|l]tüš
0011.1čing tüš
0011.2tüš azġinä igildi

[t|f|p|n|l]tüšädu
0044.1čaqin tüšädu

[t|f|p|n|l]tüšädurġan
0009.1āftab tüšädurġan

[t|f|p|n|l]tüšdi
0006.4šu’alä tüšdi
0007.1yarug luq tüšdi
0034.2yulduz tüšdi
0042.1paħàt tuman tüšdi
0056.3šib-nem tüšdi

[t|f|p|n|l]tüšdürġan
0007.3āftab tüšdürġan

[t|f|p|n|l]tüši
0008.1šu’alä tüši boldi

[t|f|p|n|l]tüšken
0007.4āftab tüšken

[t|f|p]tüšti
0061.4šuše muz tüšti