Uighur (romanized) Index: q

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[qabìs] [qadin] [qalbù] [qaldi] [qamar] [qan] [qaqlanadurġan] [qar] [qarangġu] [qarčab] [qasi] [qatiġ] [qatiq] [qàra] [qàrab] [qàràb] [qi] [qilib] [qir] [qiraw] [qismi] [qob] [qonaq] [qoš] [qošqan] [qoyuq] [qozä] [qozäni] [qozi] [qudab] [qudbi] [qulaq] [qutanlandi] [quy] [quyon] [quyub] [qìzil]
[t|n|l]qabìs
0019.2qabìs yulduz

[t|f|p|n|l]qadin
0069.2ar-qadin kelgan šemal

[t|f|p|n|l]qalbù
0026.4qalbù yulduz

[t|f|p|n|l]qaldi
0033.4yulduz az qaldi

[t|f|p|n|l]qamar
0020.3qamar yulduz

[t|f|p|n|l]qan
0031.3toquš-qan yulduz

[t|f|p|n|l]qaqlanadurġan
0008.4qaqlanadurġan

[t|f|p|n|l]qar
0002.2yoq qar qi āsman
0058.4qar
0059.1qar yàġadu
0059.2lab lab qar
0060.1qonaq qar
0060.2qonaq qar yàġadu
0060.3turub qar yàġadu
0061.1qar učušadu
0061.2qar iridi
0062.1qar qir-maq-laš-di
0062.2körük qar
0062.4qar muzladi
0063.1qar iri-di

[t|f|p|n|l]qarangġu
0004.2qarangġu marangġu

[t|f|p|n|l]qarčab
0060.4qarčab qudab yàġadu

[t|f|p|n|l]qasi
0001.4āsman-ning wa qasi, baši

[t|f|p|n|l]qatiġ
0071.3qatiġ šemal

[t|f|p|n|l]qatiq
0043.4qatiq güldür laydu

[t|f|p|n|l]qàra
0070.3qàra buran

[t|f|p|n|l]qàrab
0049.4ġur qàrab yàġadur

[t|f|p|n|l]qàràb
0049.2šur qàràb yàġadu

[t|f|p|n|l]qi
0002.2yoq qar qi āsman

[t|f|p|n|l]qilib
0059.4šar šar qilib yàġadu

[t|f|p|n|l]qir
0062.1qar qir-maq-laš-di

[t|f|p|n|l]qiraw
0058.2qiraw
0058.3qiraw tušti

[t|f|p|n|l]qismi
0001.2han-ning fütüg`än bäš qismi qošqan hàt manju söz-ning iri mečin hàti aw2alqi däbtär
0001.3āsman-ning ser jàm’i bir qismi yeti böläk
0016.2āsman-ning qismi, ikinji
0029.3āsman-ning qismi, üčünji
0035.4āsman-ning qismi, törtünji
0045.4āsman-ning qismi, bešinji
0056.1āsman-ning qismi, āltinji
0063.3āsman-ning qismi, yetinji

[t|f|p|n|l]qob
0066.4šemal qob-ti

[t|f|p|n|l]qonaq
0060.1qonaq qar
0060.2qonaq qar yàġadu

[t|f|p|n|l]qoš
0054.1qoš qozä
0054.2qoš qozä čiqti
0054.3qoš qozäni yafdi
0054.4qoš qozä tarqadi

[t|f|p|n|l]qošqan
0001.2han-ning fütüg`än bäš qismi qošqan hàt manju söz-ning iri mečin hàti aw2alqi däbtär

[t|f|p|n|l]qoyuq
0033.2yulduz qoyuq

[t|f|p|n|l]qozä
0054.1qoš qozä
0054.2qoš qozä čiqti
0054.4qoš qozä tarqadi

[t|f|p|n|l]qozäni
0054.3qoš qozäni yafdi

[t|f|p|n|l]qozi
0038.3bulut qozi aldi

[t|f|p|n|l]qudab
0050.4čab qudab yàġadu
0051.1čaf qudab yàġadu
0060.4qarčab qudab yàġadu

[t|f|p|n|l]qudbi
0016.4qudbi

[t|f|p|n|l]qulaq
0012.3kün qulaq-ladi

[t|f|p|n|l]qutanlandi
0015.4āy qutanlandi

[t|f|p|n|l]quy
0032.4quy-ruġ luq yulduz

[t|f|p|n|l]quyon
0066.1quyon

[t|f|p|n|l]quyub
0050.1quyub yàġadur

[t|f|p]qìzil
0035.1qìzil liq orda