Uighur (romanized) Index: y

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[yafdi] [yaġdi] [yamġur] [yandin] [yarimi] [yarudi] [yarug] [yaruq] [yatiš] [yàġadu] [yàġadur] [yàl] [yel] [yeti] [yetinji] [yoldaši] [yoli] [yoq] [yoqarqi] [yulduz] [yumlaq]
[t|n|l]yafdi
0054.3qoš qozäni yafdi

[t|f|p|n|l]yaġdi
0055.2toli yaġdi

[t|f|p|n|l]yamġur
0046.1yamġur
0046.2yamġur yàġadu
0046.3wah liq yamġur
0046.4tab-liq yamġur
0048.2itìk yamġur
0048.3kün luq yamġur yàġadu
0051.2yamġur yatiš-ti
0051.3yamġur öt-ti
0051.4yamġur sìngdi
0052.1yamġur āzġana toqtadi
0052.2turaduġan yamġur
0052.3yamġur tohatadi

[t|f|p|n|l]yandin
0071.1yandin kel-gan šemal

[t|f|p|n|l]yarimi
0014.3yoqarqi yarimi
0014.4tübänki yarimi

[t|f|p|n|l]yarudi
0003.3yarudi
0004.3yarudi

[t|f|p|n|l]yarug
0007.1yarug luq tüšdi

[t|f|p|n|l]yaruq
0003.2yaruq
0018.1yaruq yulduz

[t|f|p|n|l]yatiš
0051.2yamġur yatiš-ti

[t|f|p|n|l]yàġadu
0046.2yamġur yàġadu
0047.3šarqi-rab yàġadu
0047.4porkan dÄk yàġadu
0048.1toqtab toqtab yàġadu
0048.3kün luq yamġur yàġadu
0048.4sefkü lab yàġadu
0049.1šub šuk yàġadu
0049.2šur qàràb yàġadu
0049.3ġozalab yàġadu
0050.2danädik yàġadu
0050.3uzàq yàġadu
0050.4čab qudab yàġadu
0051.1čaf qudab yàġadu
0059.1qar yàġadu
0059.3lab lab yàġadu
0059.4šar šar qilib yàġadu
0060.2qonaq qar yàġadu
0060.3turub qar yàġadu
0060.4qarčab qudab yàġadu

[t|f|p|n|l]yàġadur
0049.4ġur qàrab yàġadur
0050.1quyub yàġadur

[t|f|p|n|l]yàl
0057.1šib-nem yàl-tir-laydu

[t|f|p|n|l]yel
0066.2yel
0066.3yel örledi

[t|f|p|n|l]yeti
0001.3āsman-ning ser jàm’i bir qismi yeti böläk
0018.2yeti yulduz
0018.3yeti tiken

[t|f|p|n|l]yetinji
0063.3āsman-ning qismi, yetinji

[t|f|p|n|l]yoldaši
0021.2āy yoldaši yulduz

[t|f|p|n|l]yoli
0005.4saman-či yoli

[t|f|p|n|l]yoq
0002.2yoq qar qi āsman

[t|f|p|n|l]yoqarqi
0014.3yoqarqi yarimi

[t|f|p|n|l]yulduz
0016.3yulduz
0017.1harban yulduz
0017.2darug yulduz
0017.3šamsi yulduz
0017.4tarazu yulduz
0018.1yaruq yulduz
0018.2yeti yulduz
0018.4āsman-ning čoruladuġan yulduz
0019.1üker yulduz
0019.2qabìs yulduz
0019.3mert2iġ yulduz
0019.4muštäri yulduz
0020.1tupraq yulduz
0020.2sondu yulduz
0020.3qamar yulduz
0020.4faliq yulduz
0021.1musÄb2aħi yulduz
0021.2āy yoldaši yulduz
0021.3wàsab yulduz
0021.4āq yulduz
0022.2zul àmur yulduz
0022.3šaraţ yulduz
0022.4baţan yulduz
0023.1šer2ya yulduz
0023.2‘ayin äl šiwariš yulduz
0023.3Huqu yulduz
0023.4Hanu yulduz
0024.1zaraġ yulduz
0024.2našrä yulduz
0024.3ţerfä yulduz
0024.4jammä yulduz
0025.1zabrä yulduz
0025.2śarfä yulduz
0025.3‘awa yulduz
0025.4samaq yulduz
0026.1‘afrä yulduz
0026.2zebana yulduz
0026.3aklil yulduz
0026.4qalbù yulduz
0027.1śolä yulduz
0027.2neġayem yulduz
0027.3beldä yulduz
0027.4debeħ yulduz
0028.1baliq yulduz
0028.2se’at sù’ùd yulduz
0028.3se’at āhbeyä yulduz
0028.4fär’a muqaddämä yulduz
0029.1fär’a muher2ä yulduz
0029.2reśa yulduz
0029.4terazu yulduz
0030.1pereqdan yulduz
0030.2künlük däk yulduz
0030.3hürker yulduz
0030.4mar yulduz
0031.1kiši yulduz
0031.2k`ala yulduz
0031.3toquš-qan yulduz
0031.4kür yulduz
0032.1baliq yulduz
0032.2taš peqa yulduz
0032.3köč käk yulduz
0032.4quy-ruġ luq yulduz
0033.1yulduz parqi-raydu
0033.2yulduz qoyuq
0033.3yulduz šalang
0033.4yulduz az qaldi
0034.1yulduz taraydu
0034.2yulduz tüšdi
0034.4rošen yulduz

[t|f|p]yumlaq
0040.1bulut yumlaq boldi