Uighur (romanized) Index: n

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[našrä] [neġayem] [nem] [ning]
[t|n|l]našrä
0024.2našrä yulduz

[t|f|p|n|l]neġayem
0027.2neġayem yulduz

[t|f|p|n|l]nem
0045.3šib-nem-ning čaqiši
0056.2šib-nem
0056.3šib-nem tüšdi
0056.4šib-nem toqtadi
0057.1šib-nem yàl-tir-laydu
0057.2šib-nem tebraydu
0057.3tatliq šib-nem
0057.4āq šib-nem
0058.1soq šib-nem

[t|f|p]ning
0001.2han-ning fütüg`än bäš qismi qošqan hàt manju söz-ning iri mečin hàti aw2alqi däbtär
0001.3āsman-ning ser jàm’i bir qismi yeti böläk
0001.4āsman-ning wa qasi, baši
0006.1āsman-ning itäki
0008.3āftab-ning taġäsi
0016.2āsman-ning qismi, ikinji
0018.4āsman-ning čoruladuġan yulduz
0029.3āsman-ning qismi, üčünji
0035.4āsman-ning qismi, törtünji
0038.2bulut-ning šarqasi
0045.3šib-nem-ning čaqiši
0045.4āsman-ning qismi, bešinji
0056.1āsman-ning qismi, āltinji
0063.3āsman-ning qismi, yetinji
0065.3örmüčuk-ning tori