Uighur (romanized) Index: d

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[dan] [danädik] [darug] [dayga] [däbtär] [däk] [därjä] [debeħ] [di] [digär] [dÄk]
[t|n|l]dan
0062.3argiz ràm-dan boldi

[t|f|p|n|l]danädik
0050.2danädik yàġadu

[t|f|p|n|l]darug
0017.2darug yulduz

[t|f|p|n|l]dayga
0072.4šemal dayga laġan tupa

[t|f|p|n|l]däbtär
0001.2han-ning fütüg`än bäš qismi qošqan hàt manju söz-ning iri mečin hàti aw2alqi däbtär

[t|f|p|n|l]däk
0030.2künlük däk yulduz

[t|f|p|n|l]därjä
0035.3därjä

[t|f|p|n|l]debeħ
0027.4debeħ yulduz

[t|f|p|n|l]di
0013.1kün köy-di
0016.1āy köy-di
0062.1qar qir-maq-laš-di
0063.1qar iri-di

[t|f|p|n|l]digär
0011.4digär boldi

[t|f|p]dÄk
0047.4porkan dÄk yàġadu