Uighur (romanized) Index: k

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[k`ala] [karangġu] [kazib] [käk] [keč] [kel] [keladu] [kelgan] [kiši] [köč] [kök] [köläkä] [körük] [kötä] [kötärildi] [köy] [kutanladi] [kün] [künlük] [kür] [kütärildi] [kìzardi]
[t|n|l]k`ala
0031.2k`ala yulduz

[t|f|p|n|l]karangġu
0005.3karangġu boldi

[t|f|p|n|l]kazib
0003.4subħi kazib

[t|f|p|n|l]käk
0032.3köč käk yulduz

[t|f|p|n|l]keč
0005.2keč boldi

[t|f|p|n|l]kel
0069.1āldidin kel-gan šemal
0071.1yandin kel-gan šemal

[t|f|p|n|l]keladu
0039.4bulut üz`ülmay keladu

[t|f|p|n|l]kelgan
0069.2ar-qadin kelgan šemal
0070.4toqtab toqtab kelgan šemal

[t|f|p|n|l]kiši
0031.1kiši yulduz

[t|f|p|n|l]köč
0032.3köč käk yulduz

[t|f|p|n|l]kök
0002.3kök āsman

[t|f|p|n|l]köläkä
0009.3köläkä

[t|f|p|n|l]körük
0062.2körük qar

[t|f|p|n|l]kötä
0041.3tuman kötä rildi

[t|f|p|n|l]kötärildi
0053.3kötärildi

[t|f|p|n|l]köy
0013.1kün köy-di
0016.1āy köy-di

[t|f|p|n|l]kutanladi
0012.4kün kutanladi

[t|f|p|n|l]kün
0009.2kün isiq raq
0010.3kün čiqdi
0010.4kün örledi
0012.1kün patdi
0012.2kün šu’alä siz
0012.3kün qulaq-ladi
0012.4kün kutanladi
0013.1kün köy-di
0048.3kün luq yamġur yàġadu
0053.1tutuq kün
0053.2ačuq kün

[t|f|p|n|l]künlük
0030.2künlük däk yulduz

[t|f|p|n|l]kür
0031.4kür yulduz

[t|f|p|n|l]kütärildi
0042.2tuman kütärildi

[t|f|p]kìzardi
0039.2bulut kìzardi