Uighur (romanized) Index: ā

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[āftab] [āftabru] [āhbeyä] [āldidin] [āltinji] [āq] [āsman] [āti] [āy] [āyding] [āzġana]
[t|n|l]āftab
0006.2āftab
0007.3āftab tüšdürġan
0007.4āftab tüšken
0008.3āftab-ning taġäsi
0009.1āftab tüšädurġan

[t|f|p|n|l]āftabru
0007.2āftabru

[t|f|p|n|l]āhbeyä
0028.3se’at āhbeyä yulduz

[t|f|p|n|l]āldidin
0069.1āldidin kel-gan šemal

[t|f|p|n|l]āltinji
0056.1āsman-ning qismi, āltinji

[t|f|p|n|l]āq
0021.4āq yulduz
0057.4āq šib-nem

[t|f|p|n|l]āsman
0001.3āsman-ning ser jàm’i bir qismi yeti böläk
0001.4āsman-ning wa qasi, baši
0002.1āsman
0002.2yoq qar qi āsman
0002.3kök āsman
0002.4sözük āsman
0003.1āsman saf
0006.1āsman-ning itäki
0016.2āsman-ning qismi, ikinji
0018.4āsman-ning čoruladuġan yulduz
0029.3āsman-ning qismi, üčünji
0035.4āsman-ning qismi, törtünji
0045.4āsman-ning qismi, bešinji
0056.1āsman-ning qismi, āltinji
0063.3āsman-ning qismi, yetinji

[t|f|p|n|l]āti
0004.4tang āti

[t|f|p|n|l]āy
0013.2āy
0013.3sözük āy
0013.4āy āyding
0014.1āy tutuġraq
0014.2āy toġdi
0015.1āy tolon boldi
0015.2āy ġubar
0015.3āy bulut tosti
0015.4āy qutanlandi
0016.1āy köy-di
0021.2āy yoldaši yulduz

[t|f|p|n|l]āyding
0013.4āy āyding

[t|f|p]āzġana
0052.1yamġur āzġana toqtadi