Uighur (romanized) Index: š

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[šadu] [šalang] [šamsi] [šar] [šaraţ] [šarqasi] [šarqi] [šemal] [šepeq] [šer2ya] [šib] [šiwariš] [šo] [šub] [šuburġan] [šuk] [šur] [šuše] [šu’alä]
[t|n|l]šadu
0047.2tami-šadu

[t|f|p|n|l]šalang
0033.3yulduz šalang
0040.3bulut šalang

[t|f|p|n|l]šamsi
0017.3šamsi yulduz

[t|f|p|n|l]šar
0059.4šar šar qilib yàġadu

[t|f|p|n|l]šaraţ
0022.3šaraţ yulduz

[t|f|p|n|l]šarqasi
0038.2bulut-ning šarqasi

[t|f|p|n|l]šarqi
0047.3šarqi-rab yàġadu

[t|f|p|n|l]šemal
0065.4šemal
0066.4šemal qob-ti
0067.1šemal boldi
0067.2šemal-laydu
0067.3hoš ĥewa šemal
0067.4isiq-raq šemal
0068.1isiq šemal
0068.2bìrśat šemal
0068.3soq-rag šemal
0068.4sürün šemal
0069.1āldidin kel-gan šemal
0069.2ar-qadin kelgan šemal
0069.3ġay-lan-ġan šemal
0070.1pes šemal
0070.2pes-raq šemal
0070.4toqtab toqtab kelgan šemal
0071.1yandin kel-gan šemal
0071.2ġurquraġan šemal
0071.3qatiġ šemal
0071.4turġan šemal
0072.1tuġ-luq šemal
0072.4šemal dayga laġan tupa
0073.1šemal pas boldi
0073.2šemal turdi
0073.3šemal toqtadi

[t|f|p|n|l]šepeq
0037.2šepeq
0037.3šepeq lik bulut

[t|f|p|n|l]šer2ya
0023.1šer2ya yulduz

[t|f|p|n|l]šib
0045.3šib-nem-ning čaqiši
0056.2šib-nem
0056.3šib-nem tüšdi
0056.4šib-nem toqtadi
0057.1šib-nem yàl-tir-laydu
0057.2šib-nem tebraydu
0057.3tatliq šib-nem
0057.4āq šib-nem
0058.1soq šib-nem

[t|f|p|n|l]šiwariš
0023.2‘ayin äl šiwariš yulduz

[t|f|p|n|l]šo
0006.3šo ala

[t|f|p|n|l]šub
0049.1šub šuk yàġadu

[t|f|p|n|l]šuburġan
0072.2šuburġan
0072.3šuburġan boladu

[t|f|p|n|l]šuk
0049.1šub šuk yàġadu

[t|f|p|n|l]šur
0049.2šur qàràb yàġadu

[t|f|p|n|l]šuše
0061.3šuše muz tutti
0061.4šuše muz tüšti

[t|f|p]šu’alä
0006.4šu’alä tüšdi
0008.1šu’alä tüši boldi
0012.2kün šu’alä siz