Uighur (romanized) Index: a

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[ačildi] [ačuq] [aklil] [ala] [alangġu] [aldi] [ališti] [ar] [argiz] [aw2alqi] [az] [azġinä]
[t|n|l]ačildi
0052.4ačildi

[t|f|p|n|l]ačuq
0053.2ačuq kün

[t|f|p|n|l]aklil
0026.3aklil yulduz

[t|f|p|n|l]ala
0006.3šo ala

[t|f|p|n|l]alangġu
0036.4bulut alangġu

[t|f|p|n|l]aldi
0038.3bulut qozi aldi

[t|f|p|n|l]ališti
0042.3čang ališti

[t|f|p|n|l]ar
0069.2ar-qadin kelgan šemal

[t|f|p|n|l]argiz
0062.3argiz ràm-dan boldi
0063.2argiz

[t|f|p|n|l]aw2alqi
0001.2han-ning fütüg`än bäš qismi qošqan hàt manju söz-ning iri mečin hàti aw2alqi däbtär

[t|f|p|n|l]az
0033.4yulduz az qaldi
0045.1čaqin az čaqnaydu

[t|f|p]azġinä
0011.2tüš azġinä igildi