Mongolian Index: d

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[d'anisda] [d'äd'] [daγaba] [daγarimui] [daγun] [däbtün] [dägädü] [dägdäbä] [dägzibä] [doluduγar] [doluγan] [dooradu] [döliyän] [dörbädügär] [dul] [dulaxan] [duliy=a] [dusul] [dusumui] [duuγarumui] [düli] [dürgil]
[t|n|l]d'anisda
0025.1d'anisda

[t|f|p|n|l]d'äd'
0016.2tngri-yin züil. d'äd'.

[t|f|p|n|l]daγaba
0051.2boruγan daγaba

[t|f|p|n|l]daγarimui
0044.1ayungγ=a daγarimui

[t|f|p|n|l]daγun
0042.4ayungγ=a, basa tngri-yin daγun kämämüi

[t|f|p|n|l]däbtün
0050.4däbtün orumui

[t|f|p|n|l]dägädü
0002.2dägädü tngri
0014.3dägädü-yin xaγas

[t|f|p|n|l]dägdäbä
0066.4salkin dägdäbä

[t|f|p|n|l]dägzibä
0010.4naran manduba, basa dägzibä kämämüi
0041.3budang dägzibä

[t|f|p|n|l]doluduγar
0063.3tngri-yin züil. doluduγar.

[t|f|p|n|l]doluγan
0001.3tngri-yin xuriyangγui. nigän züil. doluγan anggi.
0018.2doluγan odun
0018.3doluγan äbügän

[t|f|p|n|l]dooradu
0014.4dooradu-yin xaγas

[t|f|p|n|l]döliyän
0073.1salkin döliyän bolba

[t|f|p|n|l]dörbädügär
0035.4tngri-yin züil. dörbädügär.

[t|f|p|n|l]dul
0053.2dul ädür

[t|f|p|n|l]dulaxan
0009.2naran dulaxan
0068.1dulaxan salkin

[t|f|p|n|l]duliy=a
0053.3duliy=a γarba
0053.4duliy=a urγuba

[t|f|p|n|l]dusul
0047.1dusul

[t|f|p|n|l]dusumui
0047.2dusumui

[t|f|p|n|l]duuγarumui
0043.1ayungγ=a duuγarumui
0043.2dürgil-ün duuγarumui
0043.3kürciginäzü ürgülzilän duuγarumui
0043.4taciginazu duuγarumui

[t|f|p|n|l]düli
0011.1ädür düli, basa üdä kämämüi

[t|f|p]dürgil
0043.2dürgil-ün duuγarumui