Mongolian Index: s

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[sacuramui] [sadabis] [salkilamui] [salkin] [sanicar] [sar] [saraγul] [saran] [sarniba] [säbkätüzi] [sägüdägälzämüi] [sägüdär] [säkübä] [särigün] [säyiräg] [sibxartuzi] [sigüdäri] [sikür] [silüsü] [simädbä] [simärgän] [singgäbä] [sir=a] [siralaba] [siravan] [sirbiginäzü] [sirγ=a] [solungγ=a] [sökü] [suγunaγ] [suvadi] [süldä]
[t|n|l]sacuramui
0060.2sacuramui

[t|f|p|n|l]sadabis
0025.2sadabis

[t|f|p|n|l]salkilamui
0067.1salkin salkilamui
0067.2salkilamui
0070.1sar sar salkilamui
0070.2šürkiräzü salkilamui
0070.3xaugizu salkilamui
0070.4küi küi salkilamui
0071.1xabirγ=a tasiu salkilamui
0071.2xurulzan salkilamui
0071.3šuuginan salkilamui

[t|f|p|n|l]salkin
0065.4salkin
0066.4salkin dägdäbä
0067.1salkin salkilamui
0067.3nayirtu salkin
0067.4xalaγun salkin
0068.1dulaxan salkin
0068.2salkin lübkimüi
0068.3zikägün salkin
0068.4särigün salkin
0069.1äsärgü salkin
0069.2täsärgü salkin
0069.3nükälkü salkin
0069.4yäkä salkin
0073.1salkin döliyän bolba
0073.2salkin toxuruba
0073.3salkin bayiba

[t|f|p|n|l]sanicar
0020.1sanicar

[t|f|p|n|l]sar
0047.3šir sar orumui
0070.1sar sar salkilamui

[t|f|p|n|l]saraγul
0013.4saran saraγul

[t|f|p|n|l]saran
0013.2saran
0013.3gägägän saran
0013.4saran saraγul
0014.1saran bürüg
0014.2saran xabisulaba
0015.1saran tögürig bolba
0015.2saran cayibaγar
0015.4saran küriyäläbä
0016.1saran barimui
0021.2saran-u köbägün

[t|f|p|n|l]sarniba
0040.3ägülä sarniba
0054.4solungγ=a sarniba

[t|f|p|n|l]säbkätüzi
0037.1tngri säbkätüzi

[t|f|p|n|l]sägüdägälzämüi
0008.2sägüdägälzämüi

[t|f|p|n|l]sägüdär
0009.3sägüdär
0010.1baruγ sägüdär

[t|f|p|n|l]säkübä
0040.4ägülä säkübä
0042.2budang säkübä

[t|f|p|n|l]särigün
0068.4särigün salkin

[t|f|p|n|l]säyiräg
0033.3odun säyiräg

[t|f|p|n|l]sibxartuzi
0061.3sibxartuzi

[t|f|p|n|l]sigüdäri
0056.2sigüdäri
0056.3sigüdäri baγuba
0056.4sigüdäri toγtazi
0057.1sigüdäri giltügänämüi
0057.2sigüdäri önggärimüi
0057.3amtayixan sigüdäri
0057.4caγan sigüdäri
0058.1küitän sigüdäri

[t|f|p|n|l]sikür
0030.2sikür odun

[t|f|p|n|l]silüsü
0065.3aγalzin-u silüsü

[t|f|p|n|l]simädbä
0051.4boruγan simädbä

[t|f|p|n|l]simärgän
0060.1xolim=a casu, basa simärgän casu kämämüi

[t|f|p|n|l]singgäbä
0012.1naran singgäbä

[t|f|p|n|l]sir=a
0063.2sir=a usu

[t|f|p|n|l]siralaba
0003.3gär=ä siralaba

[t|f|p|n|l]siravan
0024.4siravan

[t|f|p|n|l]sirbiginäzü
0048.4sirbiginäzü orumui

[t|f|p|n|l]sirγ=a
0017.4xoyar sirγ=a

[t|f|p|n|l]solungγ=a
0054.1solungγ=a
0054.2solungγ=a tataba
0054.3solungγ=a büdägiräbä
0054.4solungγ=a sarniba

[t|f|p|n|l]sökü
0062.4sökü

[t|f|p|n|l]suγunaγ
0032.3suγunaγ odun

[t|f|p|n|l]suvadi
0022.4suvadi

[t|f|p]süldä
0030.3süldä odun