Mongolian Index: x

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[xabirγ=a] [xabisulaba] [xaγan] [xaγas] [xalaγun] [xalimtuzi] [xarangγui] [xasda] [xaugizu] [xayilba] [xolim=a] [xongγurcaγtuzi] [xongxutumui] [xonuγ] [xorciginazu] [xormui] [xosiγu] [xosilaba] [xoyar] [xui] [xur=a] [xuriyangγui] [xurulzan]
[t|n|l]xabirγ=a
0071.1xabirγ=a tasiu salkilamui

[t|f|p|n|l]xabisulaba
0014.2saran xabisulaba

[t|f|p|n|l]xaγan
0017.2xaγan odun

[t|f|p|n|l]xaγas
0014.3dägädü-yin xaγas
0014.4dooradu-yin xaγas

[t|f|p|n|l]xalaγun
0067.4xalaγun salkin

[t|f|p|n|l]xalimtuzi
0062.1xalimtuzi

[t|f|p|n|l]xarangγui
0004.1ür-yin xarangγui
0005.3xarangγui bolba

[t|f|p|n|l]xasda
0029.2xasda

[t|f|p|n|l]xaugizu
0070.3xaugizu salkilamui

[t|f|p|n|l]xayilba
0063.1casu xayilba

[t|f|p|n|l]xolim=a
0060.1xolim=a casu, basa simärgän casu kämämüi

[t|f|p|n|l]xongγurcaγtuzi
0061.4xongγurcaγtuzi

[t|f|p|n|l]xongxutumui
0049.3xongxutumui

[t|f|p|n|l]xonuγ
0035.3xonuγ

[t|f|p|n|l]xorciginazu
0049.4xorciginazu orumui

[t|f|p|n|l]xormui
0006.1tngri-yin xormui

[t|f|p|n|l]xosiγu
0030.1anzisun-u xosiγu

[t|f|p|n|l]xosilaba
0012.3naran xosilaba

[t|f|p|n|l]xoyar
0017.4xoyar sirγ=a

[t|f|p|n|l]xui
0066.1xui

[t|f|p|n|l]xur=a
0046.4amtatu xur=a

[t|f|p|n|l]xuriyangγui
0001.3tngri-yin xuriyangγui. nigän züil. doluγan anggi.

[t|f|p]xurulzan
0071.2xurulzan salkilamui