Mongolian Index: ä

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[äbügän] [ädür] [ägäbür] [ägältä] [ägülä] [ämünäki] [äsärgü]
[t|n|l]äbügän
0018.3doluγan äbügän

[t|f|p|n|l]ädür
0011.1ädür düli, basa üdä kämämüi
0053.1bürküg ädür
0053.2dul ädür

[t|f|p|n|l]ägäbür
0009.1ägäbür

[t|f|p|n|l]ägältä
0008.4ägältä

[t|f|p|n|l]ägülä
0036.1ägülä
0036.2ägülä törümüi
0036.3ägülä näyigän
0036.4ägülä alaγcin
0037.2zabsar-un ägülä
0038.2ägülä šagimui
0038.3ägülä tügäbä
0038.4önggätü ägülä
0039.1nägükü ägülä
0039.2ägülä ulayiba
0039.3ägülä aγta-yin tuγurayilaba
0039.4ägülä undurumui
0040.1ägülä obuγ'alalduba
0040.2ägülä tarlan
0040.3ägülä sarniba
0040.4ägülä säkübä

[t|f|p|n|l]ämünäki
0031.4oyudal-un ämünäki odun

[t|f|p]äsärgü
0069.1äsärgü salkin