Mongolian Index: n

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[naran] [nayirtu] [näbtäräbä] [nägükü] [näyigän] [nigän] [niγta] [niskü] [nörin] [nurgizu] [nükälkü] [nülümüi]
[t|n|l]naran
0006.2naran
0009.2naran dulaxan
0010.3naran γarba
0010.4naran manduba, basa dägzibä kämämüi
0011.2naran kälbäyibä
0011.3naran kälbäribä
0011.4naran tasiba
0012.1naran singgäbä
0012.2naran bürtäyizi
0012.3naran xosilaba
0012.4naran küriyäläbä
0013.1naran barimui

[t|f|p|n|l]nayirtu
0067.3nayirtu salkin

[t|f|p|n|l]näbtäräbä
0051.3boruγan näbtäräbä

[t|f|p|n|l]nägükü
0039.1nägükü ägülä

[t|f|p|n|l]näyigän
0036.3ägülä näyigän

[t|f|p|n|l]nigän
0001.3tngri-yin xuriyangγui. nigän züil. doluγan anggi.

[t|f|p|n|l]niγta
0033.2odun niγta

[t|f|p|n|l]niskü
0034.1niskü odun

[t|f|p|n|l]nörin
0050.3nörin orumui, basa züsärämüi kämämüi

[t|f|p|n|l]nurgizu
0049.1nurgizu orumui

[t|f|p|n|l]nükälkü
0069.3nükälkü salkin

[t|f|p]nülümüi
0072.4nülümüi