Mongolian Index: u

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[u] [udirabadirabad] [udirap'algüni] [udirasad] [ulaskimui] [ulayiba] [un] [unaba] [unamui] [undurumui] [uniyar] [uniyartumui] [urγuba] [usu]
[t|n|l]u
0021.2saran-u köbägün
0022.2odun-u gär
0030.1anzisun-u xosiγu
0065.3aγalzin-u silüsü

[t|f|p|n|l]udirabadirabad
0025.4udirabadirabad

[t|f|p|n|l]udirap'algüni
0029.1udirap'algüni

[t|f|p|n|l]udirasad
0024.2udirasad

[t|f|p|n|l]ulaskimui
0045.3cakilγan ulaskimui

[t|f|p|n|l]ulayiba
0039.2ägülä ulayiba

[t|f|p|n|l]un
0031.4oyudal-un ämünäki odun
0037.2zabsar-un ägülä

[t|f|p|n|l]unaba
0034.2giluγan unaba

[t|f|p|n|l]unamui
0058.3kiraγu unamui

[t|f|p|n|l]undurumui
0039.4ägülä undurumui

[t|f|p|n|l]uniyar
0066.2uniyar

[t|f|p|n|l]uniyartumui
0066.3uniyartumui

[t|f|p|n|l]urγuba
0053.4duliy=a urγuba

[t|f|p]usu
0063.2sir=a usu