Mongolian Index: k

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[kädärgä] [kägüs] [kälbäribä] [kälbäyibä] [kämämüi] [känggärgä] [käüsi] [kiraγ=a] [kiraγu] [kirmaγlamui] [kizü] [kö'r] [köbägün] [kökä] [kömün] [körübä] [kübärümüi] [küdäng] [küi] [küitän] [kürciginäzü] [küriyäläbä]
[t|n|l]kädärgä
0031.3kädärgä odun

[t|f|p|n|l]kägüs
0048.1kägüs kägüs orumui

[t|f|p|n|l]kälbäribä
0011.3naran kälbäribä

[t|f|p|n|l]kälbäyibä
0011.2naran kälbäyibä

[t|f|p|n|l]kämämüi
0010.4naran manduba, basa dägzibä kämämüi
0011.1ädür düli, basa üdä kämämüi
0042.4ayungγ=a, basa tngri-yin daγun kämämüi
0050.3nörin orumui, basa züsärämüi kämämüi
0060.1xolim=a casu, basa simärgän casu kämämüi

[t|f|p|n|l]känggärgä
0031.2känggärgä odun

[t|f|p|n|l]käüsi
0009.4käüsi

[t|f|p|n|l]kiraγ=a
0004.2ür-yin kiraγ=a

[t|f|p|n|l]kiraγu
0058.2kiraγu
0058.3kiraγu unamui

[t|f|p|n|l]kirmaγlamui
0060.3kirmaγlamui

[t|f|p|n|l]kizü
0042.1lü'g kizü budangtuba
0059.4šar šar kizü casu orumui

[t|f|p|n|l]kö'r
0061.2kö'r

[t|f|p|n|l]köbägün
0021.2saran-u köbägün

[t|f|p|n|l]kökä
0002.3kökä tngri

[t|f|p|n|l]kömün
0031.1kömün odun

[t|f|p|n|l]körübä
0065.1aγur körübä

[t|f|p|n|l]kübärümüi
0071.4kübärümüi

[t|f|p|n|l]küdäng
0042.3küdäng tunumui

[t|f|p|n|l]küi
0070.4küi küi salkilamui

[t|f|p|n|l]küitän
0058.1küitän sigüdäri

[t|f|p|n|l]kürciginäzü
0043.3kürciginäzü ürgülzilän duuγarumui

[t|f|p]küriyäläbä
0012.4naran küriyäläbä
0015.4saran küriyäläbä