Mongolian Index: c

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[caγan] [caγ'an] [cakilγan] [cakilumui] [cangtuzi] [car] [cartuzi] [casu] [cayibaγar] [cayibur] [cängkägär] [cidxun] [cokigdaba] [cokigdaγsan] [colmun]
[t|n|l]caγan
0057.4caγan sigüdäri

[t|f|p|n|l]caγ'an
0021.4caγ'an

[t|f|p|n|l]cakilγan
0044.2cakilγan
0044.4cakilγan gilaskimui
0045.1cakilγan zirübkimüi
0045.2cakilγan zilabalzamui
0045.3cakilγan ulaskimui

[t|f|p|n|l]cakilumui
0044.3cakilumui

[t|f|p|n|l]cangtuzi
0065.2cangtuzi

[t|f|p|n|l]car
0062.2car

[t|f|p|n|l]cartuzi
0062.3cartuzi

[t|f|p|n|l]casu
0058.4casu
0059.1casu orumui
0059.4šar šar kizü casu orumui
0060.1xolim=a casu, basa simärgän casu kämämüi
0060.4casu šuγurumui
0063.1casu xayilba

[t|f|p|n|l]cayibaγar
0015.2saran cayibaγar

[t|f|p|n|l]cayibur
0015.3cayibur bolba

[t|f|p|n|l]cängkägär
0003.1tngri cängkägär

[t|f|p|n|l]cidxun
0050.1cidxun orumui

[t|f|p|n|l]cokigdaba
0055.3möndür-tür cokigdaba

[t|f|p|n|l]cokigdaγsan
0055.4möndür-tür cokigdaγsan ügäi

[t|f|p]colmun
0022.1colmun