Mongolian Index: y

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[yäkä] [yin]
[t|n|l]yäkä
0069.4yäkä salkin

[t|f|p]yin
0001.3tngri-yin xuriyangγui. nigän züil. doluγan anggi.
0001.4tngri-yin züil. tärigün.
0004.1ür-yin xarangγui
0004.2ür-yin kiraγ=a
0005.4tngri-yin oyudal
0006.1tngri-yin xormui
0014.3dägädü-yin xaγas
0014.4dooradu-yin xaγas
0016.2tngri-yin züil. d'äd'.
0029.3tngri-yin züil. γurbaduγar.
0035.1batu-yin ordu
0035.4tngri-yin züil. dörbädügär.
0039.3ägülä aγta-yin tuγurayilaba
0042.4ayungγ=a, basa tngri-yin daγun kämämüi
0045.4tngri-yin züil. tabuduγar.
0056.1tngri-yin züil. zirγuduγar.
0063.3tngri-yin züil. doluduγar.