Mongolian Index: t

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[tabuduγar] [taciginazu] [tarlan] [tasiba] [tasin] [tasiu] [tasuran] [tataba] [tayizi] [tärgän] [tärigün] [täsärgü] [tngri] [toγtazi] [toγusuramui] [toxuruba] [tögürig] [törümüi] [tuγurayilaba] [tunba] [tunumui] [tusuγdaba] [tuyalaba] [tügäbä] [tür]
[t|n|l]tabuduγar
0045.4tngri-yin züil. tabuduγar.

[t|f|p|n|l]taciginazu
0043.4taciginazu duuγarumui

[t|f|p|n|l]tarlan
0040.2ägülä tarlan

[t|f|p|n|l]tasiba
0011.4naran tasiba

[t|f|p|n|l]tasin
0051.1tasin orumui

[t|f|p|n|l]tasiu
0071.1xabirγ=a tasiu salkilamui

[t|f|p|n|l]tasuran
0005.1gägä tasuran

[t|f|p|n|l]tataba
0054.2solungγ=a tataba

[t|f|p|n|l]tayizi
0017.3tayizi odun

[t|f|p|n|l]tärgän
0018.4tärgän odun

[t|f|p|n|l]tärigün
0001.4tngri-yin züil. tärigün.

[t|f|p|n|l]täsärgü
0069.2täsärgü salkin

[t|f|p|n|l]tngri
0001.3tngri-yin xuriyangγui. nigän züil. doluγan anggi.
0001.4tngri-yin züil. tärigün.
0002.1tngri
0002.2dägädü tngri
0002.3kökä tngri
0002.4gägägän tngri
0003.1tngri cängkägär
0005.4tngri-yin oyudal
0006.1tngri-yin xormui
0016.2tngri-yin züil. d'äd'.
0029.3tngri-yin züil. γurbaduγar.
0035.4tngri-yin züil. dörbädügär.
0037.1tngri säbkätüzi
0042.4ayungγ=a, basa tngri-yin daγun kämämüi
0045.4tngri-yin züil. tabuduγar.
0056.1tngri-yin züil. zirγuduγar.
0063.3tngri-yin züil. doluduγar.

[t|f|p|n|l]toγtazi
0056.4sigüdäri toγtazi

[t|f|p|n|l]toγusuramui
0072.1toγusuramui

[t|f|p|n|l]toxuruba
0073.2salkin toxuruba

[t|f|p|n|l]tögürig
0015.1saran tögürig bolba

[t|f|p|n|l]törümüi
0036.2ägülä törümüi

[t|f|p|n|l]tuγurayilaba
0039.3ägülä aγta-yin tuγurayilaba

[t|f|p|n|l]tunba
0041.4budang tunba

[t|f|p|n|l]tunumui
0042.3küdäng tunumui

[t|f|p|n|l]tusuγdaba
0008.1gäräl tusuγdaba

[t|f|p|n|l]tuyalaba
0037.3tuyalaba

[t|f|p|n|l]tügäbä
0038.3ägülä tügäbä

[t|f|p]tür
0055.3möndür-tür cokigdaba
0055.4möndür-tür cokigdaγsan ügäi