Mongolian Index: b

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[baγuba] [barimui] [barmanus] [baruγ] [basa] [batu] [bayiba] [bolba] [boruγan] [boruγasimui] [brani] [braxasbadi] [bud'] [budang] [budangtuba] [burγanimui] [burnavašu] [burvap'algüni] [burvasad] [burwabadirabad] [butaramui] [büdägiräbä] [bükün] [bürküg] [bürküglämüi] [bürtäyizi] [bürüg] [büs]
[t|n|l]baγuba
0056.3sigüdäri baγuba

[t|f|p|n|l]barimui
0013.1naran barimui
0016.1saran barimui

[t|f|p|n|l]barmanus
0010.2barmanus

[t|f|p|n|l]baruγ
0010.1baruγ sägüdär

[t|f|p|n|l]basa
0010.4naran manduba, basa dägzibä kämämüi
0011.1ädür düli, basa üdä kämämüi
0042.4ayungγ=a, basa tngri-yin daγun kämämüi
0050.3nörin orumui, basa züsärämüi kämämüi
0060.1xolim=a casu, basa simärgän casu kämämüi

[t|f|p|n|l]batu
0017.1batu odun
0035.1batu-yin ordu

[t|f|p|n|l]bayiba
0073.3salkin bayiba

[t|f|p|n|l]bolba
0005.2üdäsi bolba
0005.3xarangγui bolba
0015.1saran tögürig bolba
0015.3cayibur bolba
0073.1salkin döliyän bolba

[t|f|p|n|l]boruγan
0046.1boruγan
0046.2boruγan orumui
0051.2boruγan daγaba
0051.3boruγan näbtäräbä
0051.4boruγan simädbä
0052.1boruγan zaliraba
0052.2zoγsuxu boruγan
0052.3boruγan arilba

[t|f|p|n|l]boruγasimui
0046.3boruγasimui

[t|f|p|n|l]brani
0026.3brani

[t|f|p|n|l]braxasbadi
0019.3braxasbadi

[t|f|p|n|l]bud'
0020.3bud'

[t|f|p|n|l]budang
0041.1budang
0041.3budang dägzibä
0041.4budang tunba
0042.2budang säkübä

[t|f|p|n|l]budangtuba
0041.2budangtuba
0042.1lü'g kizü budangtuba

[t|f|p|n|l]burγanimui
0048.3burγanimui

[t|f|p|n|l]burnavašu
0027.4burnavašu

[t|f|p|n|l]burvap'algüni
0028.4burvap'algüni

[t|f|p|n|l]burvasad
0024.1burvasad

[t|f|p|n|l]burwabadirabad
0025.3burwabadirabad

[t|f|p|n|l]butaramui
0061.1butaramui

[t|f|p|n|l]büdägiräbä
0054.3solungγ=a büdägiräbä

[t|f|p|n|l]bükün
0019.1bükün odun

[t|f|p|n|l]bürküg
0037.4bürküg
0053.1bürküg ädür

[t|f|p|n|l]bürküglämüi
0038.1bürküglämüi

[t|f|p|n|l]bürtäyizi
0012.2naran bürtäyizi

[t|f|p|n|l]bürüg
0014.1saran bürüg

[t|f|p]büs
0028.1büs